Lev livet utan förkylningar!


ColdZyme® Munspray är unikt eftersom det verkar mot orsaken till förkylningen – själva förkylningsviruset. ColdZyme®Munspray är enkel att använda och verkar genom att bilda en skyddande barriär på slemhinnan i svalget som försvårar för förkylningsvirus att orsaka sjukdom. Med ColdZyme® Munspray reducerar man risken för förkylning och kan förkorta sjukdomsförloppet om man börjar doseringen i ett tidigt stadium av infektionen.


Image

Nyhet!


ColdZyme OneCold är samma suveräna produkt som ColdZyme, dvs den kan förebygga/förkorta förkylning, men OneCold är en mindre förpackning anpassad för att räcka till EN förkylning eller för att förebygga förkylning vid ETT tillfälle som det är extra viktigt att hålla sig frisk.

EN FÖRKYLNING: Är du på väg/på resa och känner första symptomen på att en förkylning är på gång, då är ColdZyme OneCold utformad för dig eftersom den är speciellt framtagen för att räcka till EN förkylning om du börjar vid första symptom.

ETT TILLFÄLLE: Tränar du inför ett motionslopp, skall du på studentskiva eller ser du framemot ett bröllop? Oavsett, ColdZyme OneCold är framtagen så att du kan förebygga förkylning inför det tillfälle du inte vill missa.

Image

En vältolererad produkt för hela familjen


ColdZyme® Munspray är en CE-märkt medicinteknisk produkt.

ColdZyme® har en lokal, tillfällig verkan på ytan av slemhinnan och kan användas av vuxna och barn över 4 år. Produkten har använts i närmare 10 miljoner doser. Funktion och säkerhet styrks av kliniska studier och kundundersökningar.

Så här använder du ColdZyme® Munspray vid förkylningssymtom


Börja använda ColdZyme® så snart du upptäcker symptom på förkylning. Fortsätt till dess symtomen lindras.

Instruktion vid förkylningssymtom:
 • Öppna munnen och rikta munstycket mot svalget.

 • Tryck ner pumpen och spraya 2 puffar (1 dos) varannan timme upp till 6 gånger dagligen.


  Image
  Image

  Så här använder du ColdZyme® Munspray i förebyggande syfte


  Om du inte har förkylningssymtom men riskerar att utsättas för förkylningsvirus, t.ex. om någon i din närhet är förkyld, kan du använda ColdZyme® i förebyggande syfte.

  Instruktion vid förbyggande syfte:
  • Öppna munnen och rikta munstycket mot svalget.

  • Tryck ner pumpen och spraya 2 puffar (1 dos) varannan timme upp till 6 gånger dagligen under tiden du är exponerad för förkylningsvirus.

  Så fungerar ColdZyme® Munspray


  • ColdZyme® Munspray är unikt, det verkar mot orsaken till förkylningen, själva förkylningsvirusen. ColdZyme® Munspray är lätt att använda och verkar omedelbart genom att bilda en skyddande barriär.

  • ColdZyme® Munspray reducerar risken för förkylning och kan förkorta sjukdomsförloppet om den används i ett tidigt stadium av infektionen.

  • ColdZyme® Munspray används i munhåla och svalg där förkylningsvirus får fäste och förökar sig. ColdZyme® Munspray bildar en skyddande barriär på slemhinnan. Barriären fungerar osmotiskt mot förkylningsvirus och fångar in dem och förhindrar att de infekterar celler, så att kroppen kan göra sig av med dem på naturlig väg.


  Image
  Image

  Upptäckten av ett läkande enzym från ishavet


  På 1970-talet uppmärksammade den isländske forskaren professor Jon Bragi Bjarnason att personal i fiskrenseriet hade ovanligt hela och mjuka händer. Med tanke på att de rensade fisk borde händerna snarare varit spruckna och såriga. Fanns det något i fisken som verkade helande och läkande? Svaret var ja. Forskargruppen kunde visa att hos vissa köldanpassade marina organismer finns ett enzym med goda läkande egenskaper. Utvecklingsarbetet ledde så småningom till ett världspatent på det marina enzymet köldanpassat trypsin. Enzymet utvinns som en biprodukt vid beredning av torsk och belastar därför inte det marina ekosystemet.

  2007 grundas det svenska bioteknikbolaget Enzymatica som förvärvar globala rättigheter att utveckla och sälja produkter som innehåller det marina enzymet.

  ColdZyme® Munspray reducerar virusmängden och halverar förkylningsdagarna¹


  COLDPREV är en dubbelblind, placebokontrollerat studie där 46 friska frivilliga personer infekterats med förkylningsvirus (rhinovirus 16). Hälften av deltagarna behandlades med ColdZyme® Munspray och hälften med placebo. Analysen och grafen är baserad på det antal personer där vi kunnat bekräfta att man infekterats av viruset alternativt de som uppvisat symptom. I studien sågs en statistiskt signifikant effekt för ColdZyme® Munspray, dvs en skillnad mellan ColdZyme® Munspray och placebo avseende reduktion av förkylningsvirusmängden i halsen (-99%) och reduktion av antalet förkylningsdagar (-54%) eller -3,5 dagar.

  ¹ Clarsund et al, Common cold prophylaxis using ColdZyme Mouth Spray, Congress of the Nordic Association of Otolaryngology Copenhagen 2014.

  Image

  Full Article

  COLDPREV – A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Clinical Study on ColdZyme® Mouth Spray against Rhinovirus-Induced Common Cold. Oct 2017

  Full Article: Oct 2017

  COLDPREV (en dubbelblind, placebokontrollerad studie med friska frivilliga som inokulerades (infekterades) med ett förkylningsvirus, som visar reduktion av virusmängden (med över 99%) samt förkortande av antalet förkylningsdagar med över hälften (54%), båda resultaten är statistiskt signifikanta i jämförelse med placebo

  Läs mer!

  Dokumentation v3


  Article

  A medical device forming a protective barrier that deactivates four major common cold viruses (Rhinovirus type 1A and type 42, Seasonal Flu virus (H3N2), Respiratory Syncytial Virus, Adenovirus type 2). Nov 2017

  Article: Oct 2017

  En in-vitro studie genomförd av ett oberoende, ackrediterat och certifierat laboratorium, (Microbac). Studiens visar att ColdZyme har förmåga att oskadliggöra majoriteten av de vanligaste förkylningsvirusen (Rhinovirus, Influensavirus, Respiratory Syncytial virus, Adenovirus) som orsakar förkylning hos människor.

  Läs mer!

  Article

  Evaluation of ColdZyme Mouth Spray against common cold in preschool staff. Oct 2017  Article: Oct 2017

  En observationsstudie med egenkontroll hos förskolepersonal. Antalet sjukdagar pga förkylning minskade från 7,4 till 4,1 dagar, under en 6 månaders period jämfört med historiska data, skillnaden var statistiskt signifikant.
  Läs mer!

  Dokumentation


  Full Article: COLDPREV – A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Pilot Clinical Study on ColdZyme® Mouth Spray against Rhinovirus-Induced Common Cold. Oct 2017

  COLDPREV (en dubbelblind, placebokontrollerad studie med friska frivilliga som inokulerades (infekterades) med ett förkylningsvirus, som visar reduktion av virusmängden (med över 99%) samt förkortande av antalet förkylningsdagar med över hälften (54%), båda resultaten är statistiskt signifikanta i jämförelse med placebo.

  Läs mer Ladda ner (pdf)
  Image

  Article: A medical device forming a protective barrier that deactivates four major common cold viruses (Rhinovirus type 1A and type 42, Seasonal Flu virus (H3N2), Respiratory Syncytial Virus, Adenovirus type 2). Nov 2017

  En in-vitro studie genomförd av ett oberoende, ackrediterat och certifierat laboratorium, (Microbac). Studiens visar att ColdZyme har förmåga att oskadliggöra majoriteten av de vanligaste förkylningsvirusen (Rhinovirus, Influensavirus, Respiratory Syncytial virus, Adenovirus) som orsakar förkylning hos människor. In vitro-studien bygger på standardiserade och validerade metoder utvecklade för att efterlikna miljön in vivo i mun och svalg, där virus får fäste, invaderar cellerna och orsakar förkylningen.

  Ladda ner (pdf)
  Image

  Article: Evaluation of ColdZyme Mouth Spray against common cold in preschool staff. Oct 2017

  En observationsstudie med egenkontroll hos förskolepersonal. Antalet sjukdagar pga förkylning minskade från 7,4 till 4,1 dagar, under en 6 månaders period jämfört med historiska data, skillnaden var statistiskt signifikant.

  Läs mer Ladda ner (pdf)
  Image

  Abstract: Prevention of upper respiratory tract infection among elderly care personnel and residents at a nursing home. Dec 2016

  En observationsstudie med egenkontroll hos äldreboendepersonal. Antalet sjukdagar pga förkylning minskade från 5,2 till 3,7 dagar, under en 5 månaders period jämfört med historiska data, skillnaden var statistiskt signifikant. 63% av dem som ändå fick en förkylning, upplevde den som mildare, än tidigare obehandlade förkylningar

  Läs mer Ladda ner (pdf)
  Image

  Article: Prevention of common colds among elite athletes teams using ColdZyme Mouth Spray. June 2017

  En observationsstudie med egenkontroll hos elitidrottare. 3 olika elitidrottslag studerades (Ishockey, Handboll & Skidskyttar). Antalet sjukdagar pga förkylning minskade mellan 51% (Skidskytteteam) upp till 67% (Ishockeylag) , skillnaden var statistiskt signifikant jämfört med historiska data. För handbollslaget saknades historiska data men 75% av dem som fick en förkylning, upplevde dem som mildare än tidigare obehandlade förkylningar.

  Läs mer Ladda ner (pdf)
  Image

  Patient-case report: Evaluation of ColdZyme® Mouth Spray on prevention of upper respiratory tract infection(s) in a CVID-patient: a case report. Nov 2016

  Patientfalls studie på ung person med immunnedsättningssjukdom (CVID), ColdZyme reducerade förkylningar samt även sekundära mikrobiella och fungurala infektioner i munhåla och svalg.

  Läs mer Ladda ner (pdf)
  Image

  Review article: Cold-Adapted Proteases as an Emerging Class of Therapeutics. Jun 2013

  Översiktsartikel om enzymet köld-anpassat trypsin (ingående i ColdZyme), samt dess möjliga terapeutiska användning.

  Ladda ner (pdf)
  Image

  Review article: Potential Use of Atlantic Cod Trypsin in Biomedicine. Jan 2013

  Översiktsartikel om köld-anpassat trypsin och dess applikationer inom biomedicin.

  Ladda ner (pdf)
  Image
  Image

  Produktinformation

  INNEHÅLL: Glycerol, vatten, torsktrypsin¹, etanol (<1%), kalciumklorid, trometamol och mentol. Fri från socker och konserveringsmedel.


  FÖRVARING: ColdZyme® Munspray skall förvaras vid max 25°C. Oöppnad/öppnad förpackning har 2 års hållbarhet från att den tillverkats, dock längst till utgångsdatumet som står på produktetiketten och förpackningen.

  ¹Denna produkt är tillverkad och distribuerad under licens från Zymetech Ltd, Island

  Ladda ner bruksanvisning (pdf)

  Image

  Vad är en förkylning?


  Förkylning är en av de vanligast förekommande infektionssjukdomarna. Den orsakas av virus som tar sig in i slemhinnans celler i framför allt näsa, munhåla och svalg. Vanliga symtom är rinnsnuva, nästäppa och halsont. Lätt hosta och huvudvärk med feber kan också höra till symtombilden. En vanlig förkylning varar normalt färre än tio dagar och i genomsnitt får man mellan två till fyra förkylningar per år. Barn är den grupp som får flest förkylningar, 5-10 förkylningar per år, och frekvensen sjunker med åldern.


  Här köper du ColdZyme®


  Återförsäljare

  ColdZyme® finns på apotek och i hälsofackhandeln.
  Här hittar du våra återförsäljare:


  Vanliga frågor


  Vanliga frågor om ColdZyme® Munspray CE
  Image

  1. Vilka sjukdomstillstånd kan ColdZyme® Munspray hjälpa mot?
  ColdZyme® Munspray är avsett att användas mot förkylning, antingen förebyggande genom att man reducerar risken för att få en förkylning, eller så kan man förkorta förkylningen om insatt tidigt i sjukdomsförloppet.

  2. Var får man tag på ColdZyme®?
  ColdZyme® finns hos samtliga apotekskedjor.

  3. Hur ska man använda ColdZyme®?
  Rikta munstycket mot svalget och spraya 2 puffar (1 dos) varannan timme i förebyggande syfte eller tills symtomen lindras.
  Vid förebyggande användning, använd sprayen max 30 dagar i rad.

  4. Kan vem som helst använda ColdZyme®?
  ColdZyme® Munspray kan användas av vuxna och barn över 4 år om man inte är överkänslig/allergisk mot någon av ingredienserna.

  5. Hur fungerar ColdZyme® Munspray?
  ColdZyme® Munspray reducerar risken för att få en förkylning eller så kan man förkorta sjukdomsperioden i ett tidigt stadium av förkylningsinfektionen om man redan är drabbad. ColdZyme® utövar sin effekt genom att skapa en skyddande barriär på slemhinnan i munhåla och svalg. Barriären reducerar virusens förmåga att fästa på cellerna i munslemhinnan och orsaka sjukdom.

  6. Är ColdZyme® ett läkemedel?
  Nej, ColdZyme® Munspray är en CE-märkt medicinteknisk produkt, som kan utöva sin effekt genom att skapa en tillfällig, lokal, skyddande barriär på ytan av slemhinnan i munhåla och svalg. I motsats till läkemedel har produkten därför inte någon farmakologisk, metabol eller immunologisk effekt.

  7. Kan ColdZyme® användas vid graviditet och amning?
  Inga kliniska studier har utförts på användningen av ColdZyme®Munspray vid graviditet och amning, rådfråga därför alltid läkare före användning.

  Försiktighetsåtgärder


  • Använd inte ColdZyme® Munspray om du är överkänslig/ allergisk mot någon av ingredienserna.
  • Andas inte in samtidigt som du sprayar eftersom detta kan orsaka kortvariga astmaliknande symtom, som hosta och heshet.
  • Kontakta läkare om du har hög feber eller om dina symtom är värre än vid en vanlig förkylning. Dessa symtom kan bero på något annat.
  • Används högst i 30 dagar i följd, det finns inga kliniska uppgifter om långvarig användning.
  • Förvaras utom räckhåll för barn, för att förhindra olyckor med små delar.

  Kontakta oss


  Press, media och investor relations


  Enzymatica AB
  e-post: info@enzymatica.com

  Här hittar du de senaste
  nyheterna från Enzymatica